dimarts

Classes en anglès pel curs que ve?

Les escoles catalanes començaran a donar classe en anglès el curs que ve. Sembla ser que el Departament fa una aposta molt forta pel trilingüisme escolar a Catalunya, és clar, això sobre el paper. A la pràctica ens trobem que a Catalunya molts alumnes entren i surten de l'ESO sent només monolingües, parlen només una llengua i no és precisament la catalana.
Mesures com aquesta a priori són bones notícies però a determinades zones escolars crec que seria més positiu reforçar la llengua catalana per aconseguir un bilingüisme real abans d'avançar cap al trilingüisme, si no es fan bé les coses podem provocar un efecte molt perjudicial cap a la llengua catalana. Què vull dir amb això? vull dir que les coses s'han de fer a partir d'estudis individualitzats de cada centre (Competències Bàsiques per exemple), si a un centre està garantit el bilingüisme doncs anem a buscar el trilingüisme, ara, si en un centre un percentatge molt alt d'alumnes surt només parlant castellà reforcem el català abans que l'anglès que per alguna cosa és la llengua del país i resulta que no té cap estat al darrera que en garanteixi la supervivència.
Com ho veieu vosaltres?