dijous

Així ens va. Sense competències per defensar els nostres infants.

Dues setmanes després rebo resposta del CAC a l'e-mail que els vaig enviar contra la teleporqueria en horari infantil.
Us copio l'e-mail de resposta, després opino sobre el tema:

Benvolgut senyor,

D’acord amb la queixa que vau formular al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en què mostràveu el vostre desacord sobre els continguts dels programes emesos en la franja horària de tarda, i dintre de l’horari infantil, us comunico que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya exerceix les seves funcions en l’àmbit de la comunicació audiovisual directament gestionada per la Generalitat o en règim de concessió o d’habilitació, sigui quina sigui la forma d’emissió i la tecnologia emprades, i també en els supòsits en què s’efectuïn emissions específiques per a Catalunya i en els altres que, per aplicació de la normativa vigent, restin sotmesos a l’àmbit de gestió i tutela de la Generalitat.

És a dir, els operadors de televisió que hem constatat que emeten aquest tipus de programació no resten subjectes a les competències de control i vigilància que la normativa vigent en matèria audiovisual a Catalunya atorga al Consell, no obstant això, posem en el vostre coneixement que el Consell, conscient de la rellevància social assolida per la proliferació d’espais de l’anomenada teleporqueria en els programacions televisives, va elaborar unes Recomanacions sobre teleporqueria, amb la finalitat que evitessin la difusió de continguts relacionats amb la falta de consideració cap valors cívics, com ara el menyspreu de la dignitat que tota persona mereix, amb el poc o cap respecte a la vida privada o a la intimitat de les persones o amb la utilització d’un llenguatge cridaner o barroer, sovint amb la intenció de convertir en espectacle la vida de determinats personatges que, generalment, es presten a ser manipulats a canvi de la celebritat que els dóna la televisió o a canvi de contraprestacions econòmiques.

En aquest sentit, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, també s’ha pronunciat desqualificant aquesta mena de pseudoperiodisme consistent a assetjar i/o ridiculitzar persones suposadament cèlebres, a partir de convidar-les a explicar detalls de la seva vida privada.

Des del Consell entenem que, en relació amb els conceptes i les actituds socials que ens vau fer arribar en la vostra reclamació, cal tenir especial cura del tipus de llenguatge, les imatges, les actituds i els models que s’hi representen, ja que poden contribuir a difondre un missatge estereotipat dels temes que s’hi tracten, i en especial durant l’emissió en horari infantil (de 6 a les 22h), però d’altra banda, no hi ha cap precepte legal, que desenvolupi el contingut de les Recomanacions esmentades, més enllà de la seva aplicació de caràcter potestativa.

Us agraeixo la vostra col·laboració i els vostres suggeriments, a fi i efecte de poder disposar d’uns mitjans de comunicació audiovisual de qualitat i aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment.

Carme Rincón i Blàzquez
Servei de Relació amb els Usuaris

Anem a les conclusions. NO TENIM COMPETÈNCIES PERQUÈ SOM UNA NACIÓ SENSE ESTAT AMB UN ESTATUET DE PENA QUE A SOBRE ENS VOLEN RETALLAR MÉS.

Conseqüències: Així ens va amb la RENFE, amb l'aeroport, amb el finançament, amb la llengua i a sobre no podem ni defensar els drets dels infants davant de la teleporqueria.


Cap comentari: