diumenge

EFectivitat

Fa uns anys les retransmissions de futbol van afegir a les estadístiques dels partits un concepte que van anomenar temps efectiu de joc en referència al temps que la pilota estava en joc; ja se sap que a diferència d'altres esports en el futbol hi ha molt temps en el que la pilota està aturada o fora dels límits del terreny de joc. En les sessions d'Educació Física podríem afegir el concepte "temps efectiu de sessió o d'activitat" i entendre que aquest temps augmenta (o ho hauria de fer) a mesura que el MEF és capaç de dominar totes les variables que poden entorpir en temps la pròpia sessió: comportament dels alumnes, explicacions poc concises, material allunyat, mesures de seguretat deficients, excessiva estona d'higiene dels alumnes, etc...
Aquest curs he començat amb dos grups que no coneixia i que mostren un comportament generalment inadequat a l'hora d'EF. No ha estat fins fa poc que he comprovat com aquest temps efectiu de sessió o d'activitat ha estat prou ampli per tenir la certesa que les sessions han estat ben aprofitades pel que fa a continguts treballats, però, i els objectius? els objectius són una altra història; quan les coses no funcionen pel que fa a ordre, respecte i comportament l'objectiu principal passa a ser el de controlar aquestes situacions perquè dos mesos després de començar el curs sigui capaç de dir que me'n surto fent sessions d'EF de qualitat.
Amb tot això vull dir que de res servirà programar moltes unitats mil·limetrades si no som capaços abans de tenir en compte que hi ha un temps efectiu d'activitat i un temps que entorpeix la sessió que de vegades se'ns en va de les mans.
Foto: "Matí molt llarg" de JRoca'08